top of page
Alcare psyketest

Den psykiske test tager udgangspunkt i forskellen og sammenhængen mellem hjernen og underbevidsthed. Hjernen og underbevidstheden er begge placeret ”nord for øjnene”, men vi refererer til underbevidstheden som placeret i maven, da den har rigtig meget at gøre med følelser og reaktionerne på disse følelser.

Videnskabelige forsøg viser, at hjernen arbejder med en kapacitet på 11 bytes, og kan modtage 40 impulser på et sekund, mens underbevidsthedens kapacitet er 14 millioner bytes, og den kan modtage 40 millioner impulser pr. sekund. Dette betyder, at når hjernen får kendskab til et eller andet, der foregår, har underbevidstheden allerede 1 million gange hurtigere opfattet dette, har kigget i alle kartoteker/filer, for at se tidligere tilfælde, hvordan der er blevet reageret, og hvordan det skal gribes an i dette tilfælde, og hjernen kan så handle derudfra. Underbevidstheden er altså hjernen langt overlegen, så når vores immunforsvar går ned med kroniske lidelser, er det også tiden at gøre op med de mønstre, som ligger i vores indre.

Videnskabelige undersøgelser viser, at vi som mennesker kommer i vanskeligheder ca. 700 gange i døgnet !!! – og så skal kroppen, ud fra den følelse, der opstår i situationen, bruge et af 40 kendte rektionsmønstre. Samtlige reaktionsmønstre vil få os som mennesker til at spænde op og/eller ”holde vejret”, hvilket betyder, at kroppen stresses og blodet hindres i sit løb rundt i kroppen. Så når lægerne taler om lidelser, der er psykosomatiske, betyder det i vores regi, at immunforsvaret har en psykisk stressfaktor indefra og ikke er i stand til at holde kroppen fri for symptomerne, der altså vil kunne fortsætte og fortsætte uden mulighed for helbredelse.

 
Hvordan gør vi hos Alcare?

En engelsk forsker, Bach, har brugt hele sit liv i Schweiz til at finde ud af, hvilke urter og planter, træer og blomster, der har indvirkning på de følelser, vores krop bruger, når den kommer i vanskeligheder. Det er efter hans fantastiske essenser, vi benytter for at fjerne de store følelser, som forhindrer os i at “få fred i sjælen.”

Når kroppen i testen gør opmærksom på en ampul, betyder det, at kroppen ligger inde med en følelse i et for stort omfang. Hver følelse må maximalt ”fylde” 2,5%, da der jo i alt er 40 følelser. Nogle følelser har dog tidligt i vores liv været brugt, når vi har været i vanskeligheder, og har derfor været benyttet mere og er vokset i omfang, hvorfor det er dem, der ”styrer” reaktionerne.

Når vi siger tidligt i livet, skal det forstås således , at vores hjerne først som ca. 20-årig er fuldt ”uddannet”, og helt fra arvemassen, undfangelsen, over graviditeten, i fødslen og i de første mange barneår oplever børn utroligt mange ting, som de ikke ved, hvad handler om og reagerer i forhold til deres underbevidsthed og deres cellers opfattelse og hukommelse., uanset om det er helt misforstået.

Såfremt alle følelser fylder de samme 2,5%, vil kroppen i den vanskelige situation kunne bruge den helt rigtige, og så overstås situationen uden problemer for kroppen og blodet flyder fint rundt. Når nogle fylder meget mere, har de kontrollen og det er så dem, der står for dagsordenen.

Dette betyder, at vi alle som mennesker har meget lidt nuancerede reaktioner til at komme fornuftigt videre efter en vanskelig situation. Få mekanismer styrer os altså, og det, vi med den psykiske test kan gøre, er, at forsøge at lave et indre, hvor alle 40 mønstre kan få samme status og dermed vil kunne give os ”fred i sjælen”, så vi kan få blodet til at løbe rundt, som det skal og dermed hjælpe kroppen på alle niveauer.

 

En god følelse?

Et eksempel på en ”tilsyneladende god følelse” at have liggende som hjælper, er HØJE IDEALER eller følelsen af altid at ville lave tingene helt perfekt, hvor alle jo sikkert vil sige: Fantastisk – men nej!! – hvis følelsen eksempelvis fylder 50% i et lag, vil personen med følelsen i den målestok, spænde kraftigt op 350 gange i døgnet og dermed lukke af for blodets mulighed for at komme rundt. Alcares arbejde med børn og unge med epilepsi, viser at samtlige af disse børn ligger inde med denne følelse i kæmpe målestok, og hvor langt er der fra voldsom opspænding til kramper, som epilepsi består af???

Vi er i Alcare rigtig glade for at kunne gøre noget godt for hele kroppen, og de problemstillinger, der ligger i det psykiske lag bidrager faktisk over 85% til vores kropslige ubalancer, hvad enten de er fysiske eller mentale.

 

Men hvorfor? 

“Ja, men hvorfor skal der arbejdes så meget med det psykiske – jeg har det da meget godt!” Sådan siger mange af vores kunder, og derfor er det jo også sin sag at skulle i gang med at behandle på psyken, men læs her: Uanset om du har tynd mave, får mange skader, har ondt i hovedet, eller har een af de utallige lidelser med de flotte navne på latin, er det et faktum, at over 85% af alle symptomer kommer fra det mentale. Sådan ser vi det i ALCARE – og hør blot, hvem der er enig og hvor ”fantastisk godt” vi har det iflg. Psykiatrifonden: ”Fremover vil hver 2. kvinde og hver 4. mand i alderen fra 18-34 år komme ind under psykiatrien.” Citat fra Samvirke februar, 2017


Vi er ikke i tvivl om, at det er rigtigt, for i det moderne menneskes underbevidsthed ligger der større terroristvirksomhed end noget andet sted i verden, og fjerner vi ikke den, er vores fremtidsscenarie, at vi skal fyldes med kemisk medicin, som døver/bedøver os, så vi ikke kan mærke os selv og skal leve vores liv i bobler.

Der er andre muligheder end at styre i retning af psykiske diagnoser – for dig og ikke mindst dine børn med et presset immunforsvar. Så selvom du ”har det godt”, lurer problemerne lige om hjørnet, når immunforsvaret ikke kan mere. Det vil Alcares psyketest kunne hjælpe dig af med.

bottom of page