top of page

Alcare testen

Alcare testen er en test, hvor man ved hjælp af frekvensmåling finder frem til de rester af giftstoffer, vira og bakterier, som ligger i kroppen og i lang tid har undermineret immunforsvaret og på forskellig vis lader kroppen mærke symptomer. Testen foregår over 8-12 konsultationer, hvor lagene af rester afdækkes. I perioderne på omkring 3-4 uger imellem testerne indtages homøopatisk medicin, som kroppen skal bruge for at fjerne resterne. I testen arbejder vi med 1-2 lag af fysiske belastninger: giftstoffer, bakterier og vira og med 8-10 lag af stressfremkaldende psykiske belastninger i kroppen. Alcare testen er desværre ikke i stand til at hjælpe alle mennesker, men 97 % af de kunder, der fuldfører vores behandling, får et resultat, de er rigtig glade for.

 

Teorien

Teorien bag vores behandling er såre simpel: Vi mener, at der reelt kun findes en eneste sygdom i verden, og det er en utilstrækkelig blodforsyning. Hvis du tænker dig, at blodet altid kommer rundt til alle dele af kroppen og også ud i de yderste dele i det rigtige tempo og altid har gjort det, så er det jo blodforsyningen, der bringer alle de stoffer frem, som skal være med til at danne det, der skal dannes, bringer det materiale med, som skal genopbygge det, der er gået i stykker, og blodet fjerner alt det materiale, som efterlades, når kroppen arbejder. Sker tingene sådan, er der ingen mangeltilstande, og kroppen vil derfor kunne præstere alt uden at behøve ”at give lyde fra sig”.

 

Betændelsestilstande / ophobet affald

Når blodforsyningen til mave – tarmområdet ikke er tilstrækkelig, vil kroppen blive nødt til at lægge ”affald” ud andre steder end gennem ”normalvejen”, som i vores terminologi er toiletbesøg og svedafsondring. De områder, som så ”tager skraldet” er i nogle tilfælde huden , som er en stor overflade langt fra hjertet, i andre tilfælde musklerne, som syrer til og spænder, i atter andre tilfælde leddene, hvor der er sparsomt med bløddele og dermed blodårer, så affaldet kan gemme sig og endelig de tyndeste slimhinder, som findes i bla. øjne, ører, næse, svælg og lunger. Rigtig, rigtig mange af kroppens problemer kommer, fordi affaldet i kroppen ikke bliver fjernet, eller når små dele som pollen m. m ikke kan ”viftes væk”. Når det har ligget i for stor mængde og i for lang tid, kan det blive til betændelse/infektion eller blive generende i form af hudproblemer/allergi/astma/gigt- og muskelsygdomme. Hvis blodet altid havde overholdt sin ”renovation” via en 100 % blodforsyning alle steder, ville affaldsstofferne være mindre i mængde eller være fjernet og tilstandene var ikke opstået. For os gælder dette, hvad enten vi taler om psoriasis, skinnebens betændelse, gigt lidelser, mellemørebetændelse, allergier eller diagnoser som Meningitis og Collitis og tusindvis af andre diagnoser. Med disse eksempler som appetitvækkere, kan du jo selv lege videre med tanker om forskellige lidelser, som du vil opdage, alle har samme årsag – den utilstrækkelige blodforsyning.

 

Energibanesystemet

Vores udgangspunkt for, hvordan kroppen fungerer, er en 7000 år gammel kinesisk teori. Ifølge den har mennesket såkaldte energibaner/meridianbaner i kroppen, 2 for hvert organ, en i højre og en i venstre side. Princippet for kroppens virke er, at organerne laver energi via deres arbejde, og så længe organerne har det godt, hvilket betyder, at de ikke er generet af udefra kommende belastninger i form af giftstoffer, vira eller bakterier, lægger de energi ud i deres respektive baner. I tilfælde af, at der kommer en belastning ind i et organ, vil organet få et overarbejde, som det i første omgang søger at kompensere for ved at spare på energien ud til sine baner. Afhængig af immunforsvarets kapacitet vil der så gå kortere eller længere tid, før organet finder det nødvendigt at stjæle fra forskellige områder i banerne, som så laver symptomer af forskellig art.

For kineserne er energi i kroppen den kraft, som får blodet til at løbe rundt med både de stoffer, der skal til for at danne alt det, der skal dannes, bringe det materiale rundt, der skal til for at regenerere, hvad der er gået i stykker, og også sørge for at fjerne alt det, kroppen efterlader, når den arbejder. Dette betyder, at hvis man har et område i kroppen, hvor der ikke er noget energi overhovedet, er der reelt et hul: Cellerne kan ikke eksistere uden energi. Så jo mindre energi et område har, jo mindre funktionalitet er der til stede, og det giver grobund for symptomer af mange forskellige arter. Hvis dette har sin rigtighed, og det har vi i Alcare igennem 36 års virke aldrig haft grund til at betvivle, må vi stille og roligt konstatere, at det eneste tidspunkt, vi mennesker oplever et symptomsted og et årsagssted være sammenfaldende, er, hvis vi slår os eller kommer ud for en ulykke. Så får vi problemer der, hvor vi er kommet til skade. Konsekvensen af dette er, at vi altid skal lede efter årsager til dårligdom af alle slags i organerne og deres overarbejde. Vi skal altså kunne fjerne overarbejdet i organerne, så de, efter frigørelsen af resterne af giftstoffer, vira og bakterier, kan begynde at lægge deres energi tilbage i energibanerne. Så begynder blodet igen at kunne bringe ressourcer rundt, og kroppen kan få sin funktionsduelighed tilbage.


Svingninger/Frekvenser

Og hvordan gøres det? Jo – videnskabeligt er det bevist, at alt levende materiale bevæger sig i en speciel takt, har en svingning eller en frekvens, og dette gælder også for giftstoffer, vira og bakterier. Ligeledes ved man, at svingninger / frekvenser kan trænge igennem alt, hvilket er grunden til, at vi kan se fjernsyn, høre radio og tale i mobiltelefon selv bag tykke mure. Sluttelig og ikke mindst væsentligt har videnskabelige forsøg vist, at man kan udligne en frekvens ved at tilføre den samme frekvens. Tyske forskere, som står bag testkonceptet, har fundet frem til, hvilke frekvenser, der findes i de mest almindelige giftstoffer, vira og bakterier, der findes i verden, og har så, via deres indsigt i homøopatisk medicin igennem hundreder af år, skabt naturmedicin, som indeholder de samme frekvenser, som belastningerne i kroppen har. Ved at tilføre medicinen til kroppen, kan man udligne de frekvenser, kroppen har ligget inde med i mange år, men som den bringer frem i lyset som symptomer af alle slags, når immunforsvaret krakelerer.

 


Folkesundheden!

Alcare testen er en test, hvor vi ved hjælp af frekvensmåling finder frem til de restfrekvenser i kroppen, som immunforsvaret eller medicin af anden slags ikke har fjernet, og som har givet dig dine symptomer. Nogle mennesker mærker ikke så meget til disse ting – andre har de irritationer ”alle de andre også har”, og som vi så tror, det er ok at have – og rigtig, rigtig mange har ubehageligheder, som giver dårlig livskvalitet og tvinger dem til indtagelser af medikamenter af alle slags for ”at holde skindet på næsen”. Uanset hvilken kategori, du synes, du hører til, viser 28 års arbejde med Alcare testen, at alle mennesker ligger inde med disse frekvensrester, og at absolut ingen er i kropslig balance, uagtet, hvordan man i øvrigt selv synes, man har det. Dette falder jo desværre alt for godt i tråd med, at der i Danmark er 1,5 millioner mennesker med gigt- og muskel lidelser, 1,5 millioner med astma og allergi, 700.000 har migræne, 500.000 indtager anti-depressiv medicin og 2,5 millioner har ondt i kroppen hver dag. Altså har bare 4 ”sygdomsbilleder” tag i hele befolkningen!! Vores målinger viser, at en voksen gennemsnitsdansker gennemsnitligt har en forsyningsmængde af blod og dermed stoffer, der skal danne, stoffer, der skal genopbygge, og en evne til at fjerne affaldsstoffer på max. 30 % af det nødvendige på de dårligst fungerende dele af kroppen, mens børn og unge sjældent ligger inde med mere end 20 %. Derfor ser vi også så mange børn, som i en alt for tidlig alder får alt for store helbredsmæssige problemer som epilepsi, sukkersyge, leddegigt, kolik, søvnbesvær og depressioner!! For 5 generationer siden fik man først disse problemstillinger, når man nåede pensionen, og vi er meget sikre på, at det væsentligt roligere livsmønster dengang gav et bedre immunforsvar og dermed en mindre grund for kroppen til at vise symptomer før senere i livet. Læg venligst mærke til, at immunforsvaret i Alcare regi er kroppens evne til at sikre os mod alle former for ubehageligheder i kroppen: Eksem, ondt i et knæ, migræne, barnløshed, impotens, hårtab, ADHD og allergier, og altså ikke kun har noget at gøre med evnen til at blive forkølet, få influenza og halsbetændelse. Desuden er det en kendsgerning, at jo mere stress kroppen ligger inde med, jo mere svækkes immunforsvaret.

 


Alcaretesten måler

Hvor meget slid og hvor mange energiressourcer, der ligger i de dårligste og de bedste ”tandhjul” i kroppen, altså evnen til altid at ”gå i hak”, og få den til at fungere optimalt. Hvilke organer, der er mest belastede, og i hvis energibaner man derfor vil have mærket eller kan komme til at mærke symptomer/ubehageligheder. Hvilke restfrekvenser af giftstoffer, vira og bakterier kroppen slås med, og hvilke problemer, der kan komme ud af det ”slagsmål”. Hvor lang tid den homøopatiske medicin skal indtages og i hvilken dosis.

 


Reaktioner

Når kroppen i måske rigtig mange år har været underlagt overarbejdsbetingelser, vil det være en udfordring for den at skulle indstille sig på ”nye tider” og andre muligheder for udfoldelse. Ved indtagelsen af den homøopatiske medicin vil kroppen dermed kunne reagere på de ekstra kræfter, den får, og resultatet kan blive forskelligartede ”udrensningssymtomer”. Uanset hvilke ting man oplever, er det vigtigt at vide, at vi ikke har at gøre med bivirkninger men med reaktioner. Bivirkninger er ekstra belastninger på kroppen fra medicin, men reaktioner er nødvendige for processen. Alcares medicin stryger ikke folk ”med hårene”, og dæmper problemstillingerne, men den kan lave ”morgenhår” på dem, fordi den ændrer på den gamle tilstand, som var ubehagelig og ikke god nok. Alle reaktioner er ok, men ring til din behandler, hvis du er i tvivl om noget.

De 2 første tester er relateret til kroppens fysik, mens de mange sidste har med det psykiske at gøre. Det psykiske aspekt betyder utrolig meget for den ”indre stresstilstand”, så ved at måle, hvilke irritationstilstande, der ligger i psyken og medicinere med Bachs blomstermedicin, kan man højne immunforsvaret og sikre kroppen endnu bedre. Vores test viser, at 80% af alt, hvad folk har af problemer med helbredet, kommer fra det psykiske. Alcare anbefaler altid, at du efter endt behandling hos os opsøger en kiropraktor/osteopat og får justeret din ryg til den nye tilstand og sikrer dine nervebaners besked til hjernen, så blodet også derfra kan få frit løb. Det siges, at troen kan flytte bjerge. I Alcare siger vi, at det er noget voldsomt sludder. Intet kan flytte et bjerg, ej heller troen. Testen her er et enestående bevis: Følges det foreskrevne, kommer mere end 9 ud af 10 frem til et godt resultat – med tro eller uden tro!!!

 
 

Fra Alcare ønsker vi dig et liv med et godt helbred, og vi håber, at du efter endt behandling oplever, at vores slogan: Let dit liv med Alcare også kommer til at passe på dig.

bottom of page