top of page
Fysisk behandling

I Alcare arbejder vi med to forskellige former for “hands – on” behandling – zoneterapi og neuromuskulær trykteknik, når vi har med skader at gøre. Ved begge behandlingsformer bearbejdes de områder, som har relation til det sted/de steder, hvor skaden er sket. Vi mener, at jo mindre vi arbejder i selve skadesområdet, jo mindre eksta ømhed kommer der.

Zoneterapi

Zoneterapi er kinesernes 7000 år gamle måde at få blodforsyningen til at arbejde mere effektivt. Ved massage ovenpå, under og på siden af fødderne stimulerer man de såkaldte energibaner i kroppen til at accellerere blodomløbet til de områder, der har problemer. Ved en hurtigere strømning, vil kroppen lettere kunne få alt materiale frem til at danne nyt, genopbygge og få fjernet affaldsstofferne. Blodet kommer frem med mere ilt til muskler, sener og væv i vanskeligheder, og der genopbygges hurtigere. Samtidig frigøres kroppens eget morfin i større mængder, så der kan slappes af og smerten mindskes.

Det er blevet påvist, at zoneterapi efter 10-15 minutter har nedsat legemstemperaturen i de til behandlingsstedet relaterede områder med 1,5 grader, og når hjernen opfatter dette, må den sørge for et hurtigere omløb for at holde temperaturen på de 37,5 grader. På denne måde øger kroppen sin egen regeneration. Zoneterapibehandlingen fortsættes, til fødderne ikke mere har skarpe smerter ved trykpåvirkningen. Når kroppen er nået dertil, kan man påbegynde næste del af Alcares fysiske behandling – neuromuskulær massage.

 

Neuromuskulær massage

Neuromuskulær massage er en massageform, der i stedet for at massere direkte på musklerne, med fare for at give mere ømhed, tager udgangspunkt i nerveindgangen til musklen. Ved små – og ikke altid lige rare – tryk på tværs af musklens nervestart bliver nerven aktiveret og går til hjernen og beder om fornyet cirkulation til musklen. Ved det næsten øjeblikkelige svar fra hjernen kommer ilten til musklen, og den slapper af. Denne behandling kan foretages overalt i kroppen og på stort set alle muskler. Det bemærkelsesværdige ved denne form er, at man kan mærke, at behandlingen et sted har virkning et andet. På denne måde er der ikke så stor tvivl om, hvordan tingene i kroppen hænger sammen, og at det sted, man har ondt, ikke nødvendigvis er årsagsstedet.

bottom of page